Jak zabezpieczyć studnię przed dziećmi?

Studnia to nie tylko źródło darmowej wody, lecz także obowiązki

Studnie mają wiele zastosowań. Mogą stanowić źródło wody przeznaczonej do nawadniania ogrodu lub zapewniać wodę do celów gospodarczych i bytowych. Lokalizację, parametry oraz ewentualny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę regulują przepisy prawa, które znajdują się w kilku ustawach i rozporządzeniach. Inwestor odpowiada nie tylko za dopełnienie formalności, lecz także za odpowiednie zabezpieczenie obiektu, aby nie stanowił zagrożenia dla pozostałych osób. Jak zabezpieczyć studnię przed dziećmi, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa wynikające z naszych niedopatrzeń?

Jak zabezpieczyć studnię?

Otwór studzienny musi zostać właściwie zabezpieczony przez właściciela nieruchomości. Obecnie najczęściej stosowaną technologią budowy studni jest wiercenie. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści dla użytkownika. Studnia wiercona jest tańsza w budowie, pozwala czerpać wodę ze znacznych głębokości, a wydajne tłoczenie z niej cieczy jest proste dzięki nowoczesnym pompom głębinowym. Ponadto średnica popularnych urządzeń tego typu rzadko przekracza 15 centymetrów. Urządzenia o takim rozmiarze zapewniają bardzo wydajne tłoczenie wody, liczone w setkach litrów na minutę. Studnia głębinowa powinna mieć średnicę zaledwie o kilka centymetrów większą od średnicy pompy. Szyb studni o niewielkiej średnicy można łatwo zabezpieczyć głowicą studzienną. Pozwala to skutecznie zabezpieczyć niewielki szyb studni przed dziećmi lub innymi osobami korzystającymi z ogrodu.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku studni kopanych. Obecnie rzadko buduje się studnie kopane, lecz nadal w użyciu jest wiele obiektów tego typu. Takie konstrukcje często mają znaczną średnicę, która może nawet przekraczać metr. Wpadnięcie osoby lub zwierzęcia do głębokiego obiektu może mieć bardzo poważne skutki. Dlatego do zabezpieczenia studni kopanych należy używać solidnych pokryw, które powinny być ciężkie i co najmniej zabezpieczone przed otwarciem przez osoby postronne. Dzięki temu Twoja studnia kopana będzie bezpieczna dla dzieci i innych osób.

Jeśli jesteś na etapie planowania budowy studni, to koniecznie odwiedź nasz blog. Znajdziesz tam artykuł, z którego dowiesz się, ile powinno być wody w studni oraz jak uniknąć błędów na etapie planowania i budowy tego obiektu.

Zabezpieczenie studni chroni przed zanieczyszczeniami

Szczelne zabezpieczenie szybu studni ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo dzieci i innych osób, lecz także wpływa na ochronę środowiska. Zasoby wód podziemnych mogą znajdować się wiele metrów poniżej poziomu gruntu. Dlatego szyby studzienne często mają znaczną głębokość i prowadzą bezpośrednio do podziemnych rezerwuarów wody. Jeśli studnia nie będzie odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak opady zanieczyszczonego deszczu lub przenikanie zanieczyszczeń, to zasoby wody podziemnej mogą zostać skażone. Jedynie szczelne zabezpieczenie szybu studni zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych.

Obowiązek zabezpieczenia studni przed zanieczyszczeniami nie mija z momentem zaprzestania korzystania z niej. Nieużywane obiekty również muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Choć obecnie przepisy nie wymagają pozwolenia na budowę studni o głębokości poniżej 30 metrów i dobowym zużyciu nie większym niż 5 m3, to właściciel nieruchomości tak na etapie budowy, jak i podczas likwidacji obiektu, musi stosować się do przepisów.

Likwidacja starej studni to proces, który polega na odtworzeniu pierwotnych warstw wodonośnych w glebie. Po zakończeniu użytkowania studni należy przeprowadzić iłowanie, cementację lub zasypanie urobkiem. Wejdź na naszego bloga, aby dowiedzieć się więcej o tym, co zrobić ze starą studnią.

Kto może sprawdzić zabezpieczenia w studni?

Uzyskanie pozwolenia na budowę studni wymagane jest tylko w przypadku obiektów o głębokości większej niż 30 metrów. Przepis ten dotyczy także studni, które mają być intensywnie eksploatowane lub znajdują się na terenach górniczych. Aby uzyskać pozwolenie na budowę takiej studni, wymagane jest także uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W celu dopełnienia formalności należy skompletować całą dokumentację, a po uzyskaniu pozwolenia obiekt musi zostać wykonany zgodnie z projektem. Dotyczy to także zabezpieczenia szybu studni przed dostępem osób postronnych.

Na naszym blogu znajdziesz wiele wyczerpujących informacji, które dotyczą budowy studni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów regulujących budowę studni, to przeczytaj artykuł o pozwoleniu na budowę i innych ważnych informacjach dotyczących studni głębinowych.

Szukaj

Ostatnio dodane