Woda z wodociągu i ze studni w jednym domu – przepisy

Studnia głębinowa to dobre rozwiązanie nie tylko do nawadniania ogrodu

Własna studnia głębinowa niesie wiele korzyści. To niezależne od sieci wodociągowej źródło wody może być wykorzystane na potrzeby gospodarcze oraz bytowe. Jednak zanim podejmiesz decyzję o wykopaniu lub wywierceniu studni, najlepiej jest wykonać badanie hydrogeologiczne terenu, na którym mieści się Twoja nieruchomość. Pozwoli Ci to ustalić poziom wód podziemnych. Jest to kluczowe, aby ustalić koszty związane z budową studni oraz formalności, które różnią się w zależności od głębokości szybu.

Jeśli lustro wody podziemnej znajduje się na większej głębokości niż 30 m, to konieczne jest wykonanie operatu wodnoprawnego. Jest to dość kosztowne i czasochłonne zajęcia. Operat jest także wymagany, gdy planowany pobór wody będzie wynosić więcej niż 5 m3 na dobę. Jeśli planowane zużycie wody jest mniejsze, a lustro wód podziemnych znajduje się na większej wysokości, to wystarczy dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy właściwym do danej lokalizacji.

Woda ze studni głębinowej to dobre rozwiązanie nie tylko do nawadniania ogrodu. Jeśli woda pozyskiwana ze studni ma dobrą jakość, to można korzystać z niej także w domu. Ogranicza to zużycie wody z wodociągu i wpływa na zmniejszenie wysokości rachunków.

Wybudowanie studni wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także wszystkich niezbędnych materiałów i odpowiednich pozwoleń. Znajdziesz je tutaj: https://ogrody24.pl/blog/post/studnia-glebinowa-pozwolenie-na-budowe-i-inne-wazne-informacje

Hydrofor jest niezbędnym elementem instalacji

Hydrofor zapewnia stałe ciśnienie w sieci hydraulicznej. Jest to szczególnie istotne przy czerpaniu wody ze studni. Warunki w ujęciu mogą być zróżnicowane i zależne od sposobu jego eksploatacji. Podczas intensywnego korzystania z ujęcia może dojść np. do zerwania lustra wody. Czujnik zabezpieczający pompę przed pracą na sucho wyłączy wtedy urządzenie, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Ponadto każda pompa ma ograniczoną liczbę cykli włączania się w jednostce czasu. Uruchamianie pompy podczas każdego odkręcenia kranu w domu lub na ogrodzie doprowadzi do szybkiego zużycia urządzenia.

Zastosowanie zbiornika hydroforowego pozwala uniknąć tego typu kłopotliwych sytuacji. Na naszym blogu znajdziesz wiele artykułów dotyczących hydroforów. Aby dowiedzieć się podstawowych informacji na temat tego, czym jest hydrofor i jak działa zbiornik hydroforowy, wejdź tutaj: https://ogrody24.pl/blog/post/jak-dziala-zbiornik-hydroforowy

Jak legalnie korzystać z wody z wodociągu i studni w jednym domu? Przepisy są jednoznaczne!

Dostawca wody wodociągowej zobowiązany jest przepisami prawa do zapewnienia odbiorcom odpowiedniej jakości wody. W przypadku wody pobieranej ze studni jej jakość może być bardzo zróżnicowana. Dostępne są specjalne filtry, a także odżelaziacze, które są w stanie znacznie poprawić jakość wody. Obowiązek weryfikacji stanu wody ze studni spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeśli na własny rachunek nie wykona badania jakościowego cieczy, to jej niska jakość może doprowadzić do wielu niepożądanych zdarzeń, a nawet chorób.

Sprawy nieco komplikują się, gdy użytkownik chce mieć w swojej nieruchomości dwa ujęcia wody, czyli wodociągowe oraz ze studni. Instalacja musi zostać wykonana w taki sposób, a wody pochodzące z różnych źródeł nie mieszały się ze sobą. Ma to na celu niedoprowadzenie do sytuacji, gdzie woda ze studni cofnie się do wodociągu i spowoduje zakażenie wody w sieci.

Jak legalnie korzystać z wody z wodociągu i ze studni w jednym domu?

Przepisy wymagają, aby instalacja łącząca oba ujęcia była wykonana tak, aby zachowana była pustka powietrzna pomiędzy wodą wodociągową a pochodzącą ze studni. Dostępne rozwiązania przedstawiamy poniżej.

  • Instalacja dualna – składa się z dwóch instalacji. Pierwsza zawiera rury, które tylko i wyłącznie doprowadzają wodę na potrzeby spożywcze, a także do mycia. Natomiast druga instalacja hydrauliczna zaopatruje gospodarstwo domowe w wodę przeznaczoną do celów gospodarczych, takich jak np. nawadnianie ogrodu.
  • Zastosowanie zbiornika – woda pochodząca z dwóch ujęć akumulowana jest w jednym zbiorniku. Dopiero z niego następuje dystrybucja do wszystkich ujęć w gospodarstwie domowym.
  • Instalacja z zaworem przeciwdziałającym skażeniom – specjalny typ zaworu montowany w miejscu połączenia rur doprowadzających wodę z wodociągu oraz studni. Sposób instalacji urządzenia należy omówić ze specjalistą lub z podmiotem zarządzającym wodociągiem.

Szukaj

Ostatnio dodane