Zabezpieczenie studni głębinowej przed mrozem

Przygotowanie studni do zimy

Studnie często służą za źródło wody do nawadniania działek, ogrodów, sadów oraz terenów rekreacyjnych. Po zakończeniu sezonu warto poświęcić chwilę na zabezpieczenie studni głębinowej przed mrozem. Chodzi przede wszystkim o odpowiednie zabezpieczenie pomp pracujących w studni.

Pompy ssące wydajnie tłoczą wodę ze studni o poziomie wód podziemnych nieprzekraczającym 7 metrów głębokości. Po zakończeniu sezonu z urządzenia należy całkowicie spuścić wodę, przepłukać obudowę czystą wodą i umieścić pompę w suchym pomieszczeniu. Jest to także dobra okazja, aby dokonać oględzin urządzenia i sprawdzić jego stan. Pompy o żeliwnej obudowie są szczególnie narażone na pęknięcia wskutek bardzo niskich temperatur.

Co z pompą głębinową?

Pompy głębinowe przeznaczone są do tłoczenia wody ze studni o głębokości przekraczającej 7 metrów. Te nowoczesne i wydajne urządzenia zapewniają skuteczne nawadnianie ogrodów. Po zakończeniu sezonu pompa głębinowa nie wymaga niemal żadnych czynności ze strony użytkownika. Wynika to miejsca montażu urządzenia. W Polsce nie występują tak niskie temperatury, które byłyby w stanie doprowadzić do zamarznięcia wody znajdującej się na znacznej głębokości. Przygotowanie pompy głębinowej do zimy w zasadzie ogranicza się do otworzenia rury wychodzącej ze studni. Dzięki temu woda obecna w rurze wyparuje.

Wszystkie instalacje wodne w Polsce muszą być na głębokości o co najmniej 20 cm większej od głębokości przemarzania gruntów. Przepisy te dotyczą także studni, choć zasadniczo nie wpływają na technologię wykonania obiektów.

W Polsce występują cztery strefy przemarzania gruntów według polskiej normy PN-1981/B-03020:
    • 1. Strefa – Polska zachodnia – głębokość przemarzania 80 cm,
    • 2. Strefa – Polska centralna i południowo-wschodnia – głębokość przemarzania 100 cm,
    • 3. I 4. Strefa – Polska północno-zachodnia i góry Świętokrzyskie – głębokość przemarzania 120 – 140 cm.

Pamiętaj o hydroforze i ochroń go przed mrozem

Zestawy hydroforowe zlokalizowane poza budynkami narażone są na działanie mrozu, który może uszkodzić podzespoły urządzenia. Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie urządzeń tego typu do zimy. Czynnością, o której nie można zapomnieć przed wystąpieniem pierwszych przymrozków, jest całkowite spuszczenie wody ze zbiornika. W tym celu należy wpierw odłączyć pompę zasilającą zbiornik w wodę. Następnie należy obrócić zawór kulkowy umieszczony na głowicy. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności, ponieważ woda może wciąż być pod ciśnieniem. Aby obniżyć jego poziom, należy przekręcić dowolny kran wchodzący w skład instalacji hydraulicznej.

Po całkowitym spuszczeniu wody z hydroforu najlepiej umieścić go na okres zimowy w zamkniętym, suchym i ogrzewanym pomieszczeniu. Dzięki temu urządzenie będzie chronione przed mrozami i wilgocią. Pozwoli to także bez komplikacji uruchomić zestaw hydroforowy wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Sprawdź stan przydomowego szamba i kanalizacji przed zimą

Gdy w danej lokalizacji nie ma sieci kanalizacyjnej to wszystkie ścieki z gospodarstwa domowego, warsztatu, czy innych zabudowań trafiają do zbiorników bezodpływowych umieszczonych pod ziemią. Należy pamiętać o sprawdzenie stanu przydomowego szamba przed zimą. W przypadku zbiorników używanych przez cały rok stały ruch ścieków w zbiorniku sprawia, że ryzyko zamarznięcia szamba jest stosunkowo niewielkie. Nie oznacza to, że systemy kanalizacji nie mogą sprawiać zimą problemów. W instalacjach o zbyt małym spadzie tworzą się zatory, których zawartość może zamarznąć.

W przypadku szamba używanego jedynie w sezonie, np. w domku letniskowym, przed zimą należy opróżnić jego zawartość. Aby dowiedzieć się więcej o przygotowaniu instalacji kanalizacyjnej do zimy, przeczytaj artykuł z naszego bloga. Dowiesz się z niego, jak zabezpieczyć przydomową kanalizację i szambo przed zimą.

Pamiętaj o zabezpieczeniu systemu nawadniania przed zimą

Woda zwiększająca swoją objętość po zamarznięciu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń elementów systemu nawadniania. Szczególnie narażone są rury transportujące wodę, a także zraszacze, kroplowniki, emitery oraz sitka. Aby uniknąć kosztownych awarii systemu nawadniania, pamiętaj, aby przed zimą dokładnie opróżnić cały układ nawadniający z wody. W tym celu należy otworzyć wszystkie korki spustowe. Dobrym pomysłem jest także przedmuchanie instalacji sprężonym powietrzem, aby usunąć resztki wody.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przygotowania instalacji nawadniającej do zimy? Przeczytaj artykuł z naszego bloga, w którym obszernie wyjaśniamy, jak przygotować nawodnienie w ogrodzie do zimy.

Szukaj

Ostatnio dodane