Jak zabezpieczyć hydrofor na zimę?

Hydrofor zapewnia stabilność i niezależność

Posiadanie niezależnego ujęcia wody ze studni niesie wiele korzyści. Dzięki temu możesz zapewnić dostęp do wody w nieruchomościach pozbawionych sieci wodociągowej. Woda pozyskiwana ze studni ma także wiele zastosowań w miejscach, gdzie działają wodociągi. Uzyskaną w ten sposób możesz wykorzystać na przykład do nawadniania ogrodu. Urządzeniem, które znacznie zwiększa komfort użytkowania wody ze studni, jest hydrofor. Dzięki niemu ciśnienie w układzie hydraulicznym utrzymuje stałą wartość.

Zestaw hydroforowy najczęściej ma mniejszy lub większy zbiornik. Zmagazynowana w nim woda dostarczana jest do kranów ogrodowych, a także domowych, jeśli zasilasz wodą ze studni Twoje gospodarstwo domowe. Dzięki dystrybucji wody ze zbiornika pompa zamontowana w studni nie musi uruchamiać się podczas każdego poboru. Hydrofor zapewnia też stałe ciśnienie wody w instalacji hydraulicznej. Pozwala to znacznie ograniczyć naprężenia wynikające z różnicy ciśnień towarzyszącej włączaniu i wyłączaniu się pompy.

Zbiorniki hydroforowe dzielą się na dwa rodzaje. Zbiorniki ocynkowane, które mają prostą i sprawdzoną konstrukcję, co zapewnia długą eksploatacją. Zbiorniki hydroforowe wymagają jednak co pewien czas ingerencji użytkownika w celu uzupełnienia poziomu ciśnienia.

Zbiorniki przeponowe zazwyczaj mają bardziej kompaktową budowę. Wbudowana gumowa przepona oddziela zbiornik od wody. Ten typ zbiorników wymaga znacznie rzadszego uzupełniania ciśnienia, lecz gumowa przepona z czasem ulega zużyciu. Wtedy konieczna jest wymiana tego elementu na nowy.

W ofercie naszego sklepu znajdziesz zbiorniki hydroforowe pochodzące od renomowanych producentów.

Skuteczne zabezpieczenie hydroforu na zimę na działkach

Używasz hydroforu w domku letniskowym lub na działce rekreacyjnej? Nie zapomnij o przygotowaniu urządzenia do zimy. Jak zabezpieczyć hydrofor na zimę?

Czynności wymagane do przygotowania hydroforu do niskich temperatur nie są skomplikowane. Najważniejsze jest dokładne spuszczenie całej wody znajdującej się w zbiorniku i w pompie, zanim temperatury zaczną spadać poniżej zera. Zwiększona objętość zamarzniętej wody może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń obu urządzeń.

Właściciele pomp głębinowych nie muszą demontować urządzeń na zimę. Temperatura panująca na głębokości wynoszącej 7 lub więcej metrów jest podobna przez cały rok. Zimy w strefie klimatycznej, w której leży Polska, nie są na tyle mroźne, aby doprowadzić do zamarznięcia wody na tak znacznej głębokości. Jeśli pompa zainstalowana jest na mniejszej głębokości (np. pompa ssąca) lub nie chcesz ryzykować kradzieży urządzenia, to musisz usunąć wodę z obu urządzeń.

Odłącz pompę od prądu, a następnie odkręć zawór kulowy zamontowany w głowicy studni. Jeśli zbiornik znajduje się na większej wysokości niż głowica zamykająca studnię, to cała woda wypłynie z instalacji. Gdy zbiornik zlokalizowany jest poniżej poziomu głowicy, to samoczynne wypłynięcie wody ze zbiornika nie będzie możliwe. Należy wtedy podłączyć do instalacji kompresor. Pod wypływem naporu powietrza woda opuści zbiornik, a suche urządzenie bez problemu zniesie ujemne temperatury.
Pompa po wyjęciu ze studni wymaga osuszenia. Aby spuścić wodę z wnętrza pompy, przekręć zawór spustowy, a resztki cieczy samoistnie wypłyną. Jest to szczególnie istotne, gdy nie masz możliwości przechowywania pompy przez zimę w pomieszczeniu, w którym będzie panować dodatnia temperatura.

Przeczytaj artykuł z naszego bloga, z którego dowiesz się więcej o zabezpieczeniu instalacji hydraulicznej i centralnego ogrzewania przed mrozem.

Jak zabezpieczyć hydrofor na zimę działający przez cały rok?

Zestaw hydroforowy działający cały rok powinien zostać zaprojektowany i wykonany w sposób umożliwiający eksploatację także podczas mrozów. Najlepszym połączeniem, które sprawdzi się do całorocznej pracy, jest pompa głębinowa oraz zbiornik hydroforowy zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu. W przypadku takiego zestawu urządzeń nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem hydroforu do zimy.

Pompy głębinowe mogą pracować przez cały rok na znacznej głębokości, gdzie nie sięgają skutki zimowych mrozów. Z kolei zbiornik hydroforowy należy zamontować w garażu, piwnicy lub w innym zamkniętym pomieszczeniu z dodatnią temperaturą. Nowoczesne instalacje hydroforowe pracują cicho i nie są uciążliwe dla mieszkańców.

Nie zapomnij o przygotowaniu do zimy także instalacji do podlewania ogrodu. Przeczytaj artykuł z naszego bloga, aby dowiedzieć się, jak przygotować nawodnienie w ogrodzie do zimy.

Szukaj

Ostatnio dodane