01 Wrzesień 2022

Najczęstsze błędy przy budowie studni głębinowej

Znajomość przepisów pozwala uniknąć błędów przy budowie studni głębinowej

Budowa studni to proces, do którego najlepiej jest dobrze się przygotować. Pozwoli to uniknąć błędów przy realizacji inwestycji, które mogą być kosztowne i czasochłonne.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych warto poznać przepisy prawa budowlanego i prawa wodnego. To właśnie paragrafy zawarte w tych kodeksach regulują wiele kwestii dotyczących położenia oraz jej parametrów. Uzyskanie pozwolenia na budowę studni wymagane jest jedynie w określonych przypadkach. Jednym z kluczowych czynników decydujących o konieczności dopełnienia dodatkowych formalności związanych z budową studni jest przeznaczenie obiektu.

Według przepisów prawa wodnego pozwolenie na budowę studni nie jest wymagane, gdy obiekt będzie przeznaczony na potrzeby zwykłego korzystania. W rozumieniu przepisów jest to dobowy pobór wody w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ujęciu rocznym. Istotna jest także głębokość lustra wody. Jeśli wynosi więcej niż 30 metrów, to uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne.

Jeśli Twoja studnia użytkowana będzie na potrzeby zwykłego korzystania, to nie musisz ubiegać się o pozwolenie. Nie zapomnij jednak o przepisach prawa budowlanego, które określają lokalizację studni. Aby dowiedzieć się więcej o pozwoleniu na budowę studni i innych ważnych informacjach, takich jak przepisy prawa budowlanego, przeczytaj artykuł z naszego bloga

Poziom wód podziemnych jest kluczowy

Wybór zgodnej z przepisami lokalizacji studni to dopiero pierwszy krok. Kolejny to określenie, na jakiej głębokości znajduje się lustro wód podziemnych. Wiercenie lub kopanie studni metodą prób i błędów to kosztowne rozwiązanie. Możesz ponieść koszty związane z pracami ziemnymi, które nie przyniosą oczekiwanego efektu. Ponadto nie znając głębokości poziomu wód podziemnych, nie będziesz wiedzieć, czy musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, ile powinno być wody w studni, przeczytaj artykuł z naszego bloga.

Wykonanie badania wód podziemnych pozwoli znacznie dokładniej określić koszty wiązane z budową studni oraz wyposażeniem obiektu. Należy pamiętać, że pompy inne niż głębinowe mogą wydajnie tłoczyć wodę tylko z poziomu lustra wody wynoszącego do 8 metrów pod powierzchnią ziemi. Na koszty związane z budową studni składa się wiele czynników. Jeśli chcesz dowiedzieć się, na jakiej głębokości jest woda, przeczytaj artykuł z naszego bloga, w którym znajdziesz wiele praktycznych wskazówek.

Zadbaj o jakość wody w studni

Woda pochodząca ze studni nie podlega stałej kontroli jakości, tak jak ma to miejsce w przypadku wody wodociągowej. Określenie składu wody podziemnej, z której korzystasz w Twojej nieruchomości, musisz wykonać samodzielnie. Dlatego zalecane jest przeprowadzenie badania przed rozpoczęciem korzystania ze studni.

Niektóre zanieczyszczenia łatwo wychwycić i zneutralizować. Dzieje się tak w przypadku dość często spotykanego metalicznego zapachu i smaku wody. Świadczy to o obecności związków żelaza i manganu. Nie należy ignorować obecności tego typu zanieczyszczeń – mają szkodliwy wpływ na zdrowie, a ponadto doprowadzają do trudno usuwalnych zanieczyszczeń na armaturze i sanitariatach. Na szczęście istnieje skuteczne rozwiązanie. Jest nim montaż odżelaziacza wody.

Inne rodzaje zanieczyszczeń mogą być niemożliwe do wykrycia bez wykonania szczegółowej analizy składu wody. Najlepiej w tym celu skontaktować się z lokalną stacją Sanepidu lub laboratorium wyspecjalizowanym w badaniu składu wody. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co robić w sytuacji, gdy woda ze studni brzydko pachnie, to odwiedź naszego bloga.

Co zrobić z nieużywaną studnią?

Studnie to niezależne i wydajne źródła wody na potrzeby bytowe i gospodarcze. Zdarza się, że zakupiona nieruchomość ma studnię, z której nowy właściciel nie zamierza korzystać. Czasem też poziom wód podziemnych ulega zmianie i dalsze korzystnie z obiektu nie jest możliwe. Co zrobić, gdy jednak studnia przestanie pełnić swoją funkcję?

Nieużywana studnia nie może zostać pozostawiona sama sobie. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zlikwidowania starej studni. Jest to proces polegający na przywróceniu pierwotnych warstw gleby. Czynność ma na celu zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. Skuteczna likwidacja studni wymaga wykonania szeregu czynności. Jeśli wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę studni, którą zamierzasz zlikwidować, to niestety nie obędzie się bez formalności. Już teraz wejdź na naszego bloga i dowiedz się, co zrobić ze starą, nieużywaną studnią.